Prijímateľ:
AAH PLASTICS s.r.o.
Dolné Hony 435/21
949 01 Nitra

www.aahplastics.sk

Tento projekt:
Podpora technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti 3PACK PLASTICS s.r.o. prostredníctvom zvýšenia kvality a efektivity výrobného a technologického procesu je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Hlavným cieľom projektu je inovácia procesu výroby plastových výliskov do automobilového priemyslu z plastových granulátov automatizáciou a robotizáciou výrobného procesu.

Prijímateľ:
AAH PLASTICS Slovakia s.r.o.
Družstevná 1090/86
956 197 Solčany

Názov projektu:
Podpora inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti spoločnosti AAH PLASTICS Slovakia s. r. o.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a dynamizácia rastu spoločnosti AAH PLASTICS Slovakia s. r. o., prostredníctvom obstarania modernej inovatívnej technológie v automobilovom priemysle.

en_USEnglish
sk_SKSlovenčina en_USEnglish